Home » Subsidie pelletkachels

Per 1 januari 2020 is de ISDE voor pelletkachels afgeschaft
Voor particulieren geldt een overgangsregeling. U leest hier meer over in het Nieuwsbericht over de wijzigingen in 2020. Hieronder een opsomming:
U kunt nog subsidie aanvragen voor een pelletkachel als deze is geïnstalleerd in 2019. U doet uw aanvraag binnen 6 maanden na installatie.
U kunt ook een aanvraag indienen voor een pelletkachel als u een afwijzing hebt ontvangen vanwege budgetuitputting in 2019. U doet uw aanvraag voor 1 juli 2020. De RVO streeft ernaar de afwijzingen in januari 2020 te versturen.
Budget
Het budget voor de ISDE in 2019 is overtekend; er was niet voldoende budget beschikbaar voor het aantal aanvragen dat is ingediend.
Wat betekent dit voor u als particuliere aanvrager
Zolang het budget toereikend is, worden aanvragen afgehandeld. Aanvragen die buiten de budgetgrens vallen, worden afgewezen. Ontvangt u een afwijzing omdat het budget is uitgeput, dan kunt u in het nieuwe jaar uw aanvraag opnieuw indienen. Voor een pelletkachel moet u uw aanvraag doen voor 1 juli 2020.